2109025919 Κλεμανσώ 2-4, Νεος Κόσμος kwstantinos4@yahoo.com
Η εξάτμιση είναι ένα απαραίτητο ανταλλακτικό για το αυτοκίνητο.
 
Ο Σκοπός της  εξάτμισης είναι να καθοδηγεί τις αναθυμιάσεις του κινητήρα μετά από τις καύσεις που δημιουργούνται για την κίνηση της μηχανής προς την ατμόσφαιρα.
 
Παράλληλα η εξάτμιση είναι υπεύθυνη για την μείωση της ηχορύπανσης αφού μειώνει αισθητά τον θόρυβο που παράγετε από τα αέρια που απελευθερώνονται μετά την καύση.
 
Στο συνεργείο μας είστε εξασφαλισμένοι για το τελικό αποτέλεσμα. Ο επαγγελματισμός μας εγγυάται την ποιότητα της δουλειάς μας. Η πολυετής μας γνώση στον τομέα των βελτιώσεων και των ολοκληρωμένων συστημάτων εξαγωγής φαίνεται από τις δουλειές μας και από τα λόγια των ίδιων μας των πελατών.
 
Εγγυούμαστε για τα έργα μας τα οποία γίνονται πάντα σύμφωνα με τις ανάγκες σας και φυσικά τα χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου σας. Στόχος μας είναι η καλύτερη δυνατή βελτίωση του οχήματος σας.